බුද්ධෝත්පාද ඕස්ට්‍රේලියාවටත්
***********************************

 • මේ බුද්ධෝත්පාද කාලයයි!!!
 • නිර්මල බුදුදහම ලොව පුරා පැතිරෙන වගයි.
 •  බුද්ධෝත්පාද ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා කාර්යාලයක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් නුවර සූදානම් කර ඇත.
 • මෙල්බන් නගරයේ ගුවන්තොටුපළට ආසන්නව පිහිටා ඇති කාර්යාලයෙන් බුද්ධෝත්පාද ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශන ලබාගත හැක.
 • බුද්ධොත්පාද ග්‍රන්ථ ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල භාෂාවලින් සකස් කර ඇත.
 • වැඩි විස්තර සඳහා ඉහත දැක්වෙන දුරකථන අංකයට අමතන්න.
තෙරුවන් සරණයි!!! 

அறிவொளி ஆஸ்திரேலியாவும்
*************************************

 • இது ஞான காலம்!!!
  தூய பௌத்தம் உலகம் முழுவதும் பரவி வருவதாகத் தெரிகிறது.
 • ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள மெல்போர்னில் ஞான தர்மம் பிரச்சாரத்திற்காக அலுவலகம் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.
 • அறிவொளி புத்தக வெளியீடுகளை மெல்போர்னில் உள்ள விமான நிலையத்திற்கு அருகில் அமைந்துள்ள அலுவலகத்தில் பெறலாம்.
 • புத்தத்பாதா புத்தகங்கள் ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்கள மொழிகளில் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
 • மேலும் தகவலுக்கு, மேலே உள்ள தொலைபேசி எண்ணை அழைக்கவும்.

ஆசிகள்!!!

Buddothpado in Australia.
 • This is the time of Buddothpada
  Pure Damma, Pure Buddhist Doctrine spreading throughout the world.
 • Arrangements have been made to open an office in Melbourne, Australia, to facilitate access to Buddothpado Damma material for the sincere seekers of the Truth
 • All can obtain Buddothpado printed books from the office situated near the Melbourne airport.
 • Buddothpado books are available both in English and Sinhala.
 • For more information, please call the above phone number.
Theruwan Saranai ! 

වැඩි විස්තර සඳහා / மேலும் விவரங்களுக்கு /  For more informations :(WhatsAPP)

+61 42 242 6811 

+94 77 337 3129
 +94 70 351 8747